FÖRBUNDETS MEDLEMMAR

kristinagården
Kristinagården
Köpingsvägen 9-11A
00320 Helsingfors

Kontaktuppgifter:
tfn: 050 – 575 88 99
catja.mantere@folkhalsan.fi

Tunaberg/Tunaro
Tunaberg seniorhem
Framnäsängen 4
02230 ESBO

Kontaktuppgifter:
tfn: 050 – 346 12 07

Tunaro vårdhem
Kiloberget 7
02610 ESBO

Kontaktuppgifter:
tfn: 040 – 737 77 85

Pro Vesper r.f.
Pro Vesper r.f.
Mannerheimvägen 97
00280 Helsingfors
Sanitärgatan 4-6 A
00300 Helsingfors

Kontaktuppgifter:
info@provesper.fi
tfn: 040-7063979

Silviahemmet
Silviahemmet
Steniusvägen 4
00320 Helsingfors

Kontaktuppgifter:
tfn: 09 – 315 57 50

Lescherhemmet
Leschehemmet
Villagatan 3
00150 Helsingfors

Kontaktuppgifter:
tfn: 040 – 134 99 70
carin.stenvall@leschehemmet.org
tfn: 040-1592394
maria.stenbacka@leschehemmet.org

Konkordiahemmet
Hedvig Sofiahemmet
Djurgårdsvägen 11
00350 Helsingfors

Kontaktuppgifter:
tfn: 044 – 494 49 30

Hagaro
Hagaro
Tolarivägen 2
00400 Helsingfors

Kontaktuppgifter:
tfn: 050 – 572 42 16

Arbetets Vänners Hyreshus
Arbetets Vänners Hyreshus
Kyösti Kallios väg 3
00570 Helsingfors

Kontaktuppgifter:
tfn: 050 – 516 31 82

Seniorhuset i Helsingfors
Seniorhuset i Helsingfors
Mannerheimvägen 97
00280 Helsingfors

Frågor om verksamheten
Kontaktuppgifter:
tfn: 09 – 315 56 34

Frågor om bostäder
tfn: 09 – 315 53 25

Brummerska Hemmet
Brummerska Hemmet
Baggbölevägen 109
00670 Helsingfors

Kontaktuppgifter:
tfn: 09 – 348 787 01

Blomsterfonden
Blomsterfonden
Pohjolagatan 42
00600 Helsingfors

Kontaktuppgifter:
tfn: 09 – 315 000

Blomsterfonden – Fridhäll
Blomsterfonden – Fridhäll
Pohjolagatan 42
00600 Helsingfors

Kontaktuppgifter:
tfn: 09 – 315 000

Lillesgården
Lillesgården
Rastbölevägen 11
00980, Helsinki

Kontaktuppgifter:
tfn: 050-590 3780

Bertahemmet
Bertahemmet
Färdemannavägen 2 D
00320 Helsingfors

Kontaktuppgifter:
tfn: 09 – 477 472 29
tfn: 050 – 331 70 63

Artur och Ida Hemmet
Artur och Ida Hemmet
Ovanstensvägen 7
00920 Helsingfors

Kontaktuppgifter:
tfn: 09 – 342 414 50

Munksnäshemmet

Munksnäshemmet
Locklaisvägen 10 A
00330 Helsingfors

Kontaktuppgifter:
tfn: 09 – 343 455 80
•    I vån: Topasen tfn 050 463 7381
•    II vån: Safiren tfn 050 385 0691
•    III vån: Rubinen  tfn 050 463 7388
•    IV vån: Smaragden tfn 050 385 0759

Gullvivan
Gullvivan
Kyösti Kallios väg 3
00570 Helsingfors

Kontaktuppgifter:
tfn: 050 – 516 31 82
tuula.mervasto@scansolar.fi