gero_large

Förbundet för Privata Svenska pensionärshem

Att i vardagen få använda sitt eget modersmål är viktigt för människan. Att få bo i ett hem där man hör sitt eget modersmål talas, att få delta i olika aktiviteter ”på svenska” och att kunna samtala med andra hyresgäster på sitt eget språk är viktigt. Att kunna vara med och sjunga julsånger, sommarvisor och psalmer som man kunnat hela sitt liv är också viktigt. Allt detta får man del av när man bor i ett svenskt hem.
De svenska servicehemmen, serviceboenden i Helsingfors är olika när det gäller storlek, läge, priser och delvis även vad man har att erbjuda när det gäller service och utrymmen. Det är möjligt att bekanta sig med de olika hemmen genom att ta kontakt med dem.
Förutom språket får man förstås ett tryggt boende för ålderdomen, med möjlighet till service av olika slag, hjälp med vardagens behov, tillgång till social gemenskap och ett varierande programutbud.
Förbundet för privata svenska pensionärshem GeRo  r.f. strävar till att utveckla och förnya sina medlemshem. Alla medlemshem är privata, men Helsingfors stad och Esbo stad har köpserviceavtal med en del av hemmen.

SoTe seminarium 16.4.2018

Här kan du ladda ner SoTe Seminarium 16.4.2018:

Vårdreformen och den svenskspråkiga servicen i Nyland
Tredje sektorns roll i vårdreformen
Hur ser valfriheten ut för mig som pensionär

Förbundets medlemmar